Kapitālsabiedrība

VSIA Rīgas cirks stratēģiskie mērķi ir profesionāla cirka mākslas attīstīšana, aktualizēšana un popularizēšana Latvijā un ārvalstīs, kā arī tās pieejamības nodrošināšana visiem sabiedrības locekļiem.

VSIA Rīgas cirks visas kapitāla daļas (100%) ir Latvijas valsts īpašums. Valsts kapitāla daļu turētājs ir Kultūras ministrija. Dalībnieku sapulces lēmumus pieņem Kultūras ministrijas valsts sekretārs. VSIA Rīgas cirks nav līdzdalības citās sabiedrībās.

Vīzija

Rīgas cirks ir starptautisks, mūsdienīgs, daudzfunkcionāls un tradīcijām bagāts cirka mākslas centrs, kas rada, rīko un uzņem daudzveidīgus cirka, mūzikas, dejas un citu starpdisciplināru mākslas formu pasākumus.

Rīgas cirka darbības stratēģija ir pieņemta 2018. gada 14. novembrī ar KM lēmumu NR. 2.5.-3-110. Kopsavilkums pieejams ŠEIT.

 

OFICIĀLĀ INFORMĀCIJA

saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta prasībām :

 

IZSTRĀDĀTIE PĀRSKATI:

2021

 

2020

 

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

SASAUKTAS ŠĀDAS DALĪBNIEKU SAPULCES:

09.2020. Par VSIA darbības vērtējumu
10.2020. Par zvērināta revidenta iecelšanu
11.2020. Par valdes locekļa atsaukšanu
23.07.2020. 2019. gada pārskata apstiprināšana

PASĀKUMI KORUPCIJAS RISKA NOVĒRŠANAI:

2020
2020. gada laikā sabiedrība turpināja realizēt 2019. gadā izstrādāto iekšējo kontroles sistēmu korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai. Lielākās veiktās aktivitātes 2020. gada laikā korupcijas un interesēu konflikta risku novēršanai:
– tika pārskatīta 2019. gadā izstrādātā iekšējā kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai,

– tika veikta iepirkumu komisijas sastāva pārskatīšana,

– tika pārskatīti mārketinga darbības pamatprincipi,

– tika organizēta ikgadējā inventarizācija,
– tika publiskota informācija uzņēmuma mājaslapā par kapitālsabiedrības iepriekšējā gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai.
2019
2019. gadā izveidota iekšējā kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai, kas ir vadības īstenotās politikas un procedūru kopums, kas tiek ieviests visos vadības līmeņos un darbību procesos, lai radītu ekonomisku un efektīvu vidi Rīgas cirka mērķu sasniegšanai, nodrošinot darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām, aizsardzību pret mantas un finanšu līdzekļu zaudējumiem un (datu) aizsardzību pret prettiesisku rīcību ar to, tajā skaitā pret neatļautu tās izpaušanu, krāpšanas (korupcijas) riska iespējas un interešu konflikta novēršanu.
Iekšējās kontroles sistēmas kontroles vidi veido:
– vidējā termiņa darbības stratēģija 2018.–2021. gadam,
– grāmatvedības politika
– ētikas kodekss
– korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2018. – 2020. gadam
– korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtējums.
Secured By miniOrange