Kapitālsabiedrība

MĒRĶI

VSIA Rīgas cirks stratēģiskie mērķi ir profesionāla cirka mākslas attīstīšana, aktualizēšana un popularizēšana Latvijā un ārvalstīs, kā arī tās pieejamības nodrošināšana visiem sabiedrības locekļiem.

VSIA Rīgas cirks visas kapitāla daļas (100%) ir Latvijas valsts īpašums. Valsts kapitāla daļu turētājs ir Kultūras ministrija. Dalībnieku sapulces lēmumus pieņem Kultūras ministrijas valsts sekretārs. VSIA Rīgas cirks nav līdzdalības citās sabiedrībās.

VĪZIJA

Rīgas cirks ir starptautisks, mūsdienīgs, daudzfunkcionāls un tradīcijām bagāts cirka mākslas centrs, kas rada, rīko un uzņem daudzveidīgus cirka, mūzikas, dejas un citu starpdisciplināru mākslas formu pasākumus.

Rīgas cirka darbības stratēģija ir pieņemta 2018. gada 14. novembrī ar KM lēmumu NR. 2.5.-3-110. Kopsavilkums pieejams šeit.

VSIA “Rīgas Cirks” īpašuma struktūra

VSIA “Rīgas cirks” 100% kapitāldaļu pieder Latvijas valstij.

Valsts kapitāldaļu turētājs ir Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

VSIA “Rīgas cirks” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.