Rekonstrukcija

Informācija par Rīgas cirka ēkas energoefektivitātes projekta gaitu

Noslēgts būvniecības līgums

17.05.2021.

Rīgas cirks noslēdzis līgumu ar būvnieku Rīgas cirka atklātajā konkursā “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā, pārbūve” par uzvarētāju atzīta personu apvienība “Aidaco Group”. Konkurss tika izsludināts 2020. gada 25. novembrī, un tajā bija pieteikušies trīs pretendenti. Līgumcena: EUR 3 201 364,43 + PVN. Rīgas cirks ar konkursa uzvarētāju šī gada 13. maijā…

Būviepirkums

01.02.2021.

Būviepirkums 2020.gada 11.augustā tika izsludināts iepirkums par Rīgas cirka vēsturiskās ēkas pārbūves Merķeļa ielā 4, Rīgā, būvuzraudzība būvdarbu un garantijas laikā. Iepirkuma ietvaros kā pakalpojuma sniedzējs tika izvēlēts uzņēmums SIA “CMB”, ar kuru tuvākā laikā paredzēts arī noslēgt līgumu. Plānotā līguma summa – 65 760,00 EUR. Tāpat Rīgas cirks 2020. gada 30. novembrī izsludināja iepirkumu…

Būvuzraudzības iepirkums

30.10.2020.

Būvuzraudzības iepirkums 2020. gada 11. augustā tika izsludināts iepirkums par Rīgas cirka vēsturiskās ēkas pārbūves Merķeļa ielā 4, Rīgā, būvuzraudzība būvdarbu un garantijas laikā. Līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim (2020. gada 2. oktobrim) pieteicās septiņi pretendenti, un šobrīd norisinās piedāvājumu vērtēšanas process. Rīgas cirka darbinieki turpina aktīvi strādāt arī pie iepirkumu procedūru un tehnisko specifikāciju sagatavošanas…

Apstiprināts būvprojekts

30.07.2020.

Apstiprināts Rīgas cirka būvprojekts vēsturiskās ēkas atjaunošanai 2020. gada 8. jūlijā Rīgas būvvalde apstiprināja arhitektu biroja NRJA izstrādāto būvprojektu Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošanai, tādējādi projekta vadības komanda ir noslēgusi pirmo projekta īstenošanas etapu. Šī gada otrajā pusgadā paredzēts izstrādāt un atlasīt būvdarbu veicēju un būvuzraudzības pakalpojumu sniedzēju. Projekta vadības komanda šobrīd aktīvi strādā pie…

Projekta attīstības gaita

30.04.2020.

Rīgas cirka ēkas energoefektivātes projekta attīstības gaita   2019.gada 20. decembrī tika noslēgts līgums ar SIA “CMB” par izstrādātā būvprojekta ekspertīzes veikšanu. Pēc vairākkārtīgas tehniskās dokumentācijas precizēšanas pozitīvs ekspertīzes slēdziens un pieņemšanas nodošanas akts tika parakstīts 2020. gada 1. aprīlī. Šobrīd norisinās izstrādātā būvprojekta saskaņošana ar atbildīgajām būvvaldes struktūrvienībām. Paredzēts, ka līdz š.g. rudenim tiks…

preloader