Komanda

Administrācija

MĀRA PĀVULA
Valdes locekle
MĀRTIŅŠ ĶIBERS
Radošais direktors
IEVA OZOLIŅA
Programmas kuratore
BEĀTE RAPA
Finanšu direktore
RENĀTE SAULĪTE
Projektu koordinatore
ZANE VOLKINŠTEINE
Komunikācijas projektu vadītāja
OLGA GRĪNVALDE
Grāmatvede
Vita Valheima
Baltijas projektu koordinatore
JĀNIS BELRUSS
Tehniskais direktors
ELVĪRA AVOTA
Projektu vadītāja
VALTERS VERNERS
Dizaingrafiķis

Tehniskie darbinieki

AINĀRS PRIČINS
darbu rīkotājs
RITA IVAŅIONOKA
skatītāju zonas apkopēja
IRINA DEGTJARENKO
apkopēja