Iepirkumi

METU KONKURSS

ID Nr.2018/1
RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA. 
Vairāk informācijas mājas lapā cirks.metukonkurss.lv
Norises laiks: no 2018. gada 2. marta līdz 4. jūnijam.
Mērķis: iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu, Nolikumā un projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu, ekonomiski pamatotu Metu “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un attīstības vīzijai”.
Devīžu atvēršana: 11. jūnijā pl. 13.00, Rīgas Tehniskajā universitātē, Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, 4. stāvā.
Žūrijas atzinums ŠEIT.

Metu konkursam sekoja SARUNU PROCEDŪRA “RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA, PIRMĀ KĀRTA”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA Rīgas cirks/2018/1
Pamatojoties uz Metu konkursa “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un teritorijas attīstības vīzija” rezultātiem.

Rezultātā noslēgts līgums “Par būvprojektēšanas un autoruzraudzības darbu veikšanu Rīgas cirka vēsturiskās ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā, pārbūves pirmajai kārtai”


SARUNU PROCEDŪRAS

 • IEPIRKUMA PROCEDŪRA RC/2018/3
  “Būvuzraudzības papildu pakalpojumi Rīgas cirka ēkas fasādes konservācijas un nostiprināšanas laikā” ietvaros noslēgtais līgums.
 • IEPIRKUMA PROCEDŪRA RC/2018/2
  Rezultātā noslēgts iepirkuma līgums “Par Rīgas cirka ēkas Merķeļa ielas fasādes konservācijas PAPILDU darbiem”.
 • IEPIRKUMA PROCEDŪRA RC/2017/2
  “Plaisu monitorings ēkām Merķeļa ielā 2, 4 un 6 cirka ēkas fasādes konservācijas un nostiprināšanas laikā” ietvaros noslēgtais līgums.
 • IEPIRKUMA PROCEDŪRA RC/2017/1
  “Rīgas cirka ēkas Merķeļa ielā 4. Fasādes nostiprināšana.” ziņojums un noslēgtais līgums.

IEPIRKUMI

2024

Atklāts konkurss RCIRKS 2024/ 1

“Klavieru (flīģeļa) un klavieru krēsla piegāde Rīgas cirkam”

02.02.2024 izsludināts EIS sistēmā

 

Slēgts konkurss RCIRKS 2024/2

“Elektroenerģijas iegāde”

15.04.2024 izsludināts EIS sistēmā

2023

PĀRTRAUKTS

Atklāts konkurss Nr. RC 2023/1
“Cirka tribīņu projektēšana, izgatavošana, piegāde un montāža”
26.04.2023 izsludināts EIS sistēmā

 

Slēgts konkurss Nr. RC 2023/2

Elektroenerģijas iegāde

 

IZBEIGTS

Atklāts konkurss Nr. RC 2023/3

“Cirka skaņas, gaismu, skatuves un balkona aprīkojuma piegāde un montāža”

06.07.2023. izsludināts EIS sistēmā

 

LĪGUMS NOSLĒGTS

Atklāts konkurss Nr. RC 2023/4

“Cirka tribīņu projektēšana, izgatavošana, piegāde un montāža”

12.07.2023. izsludināts EIS sistēmā

 

IZSLUDINĀTS

Mazais iepirkums Nr. RC 2023/5

“Pasākumu tehniskais nodrošinājums”

13.09.2023. izsludināts EIS sistēmā

 

IZSLUDINĀTS

Atklāts konkurss Nr. RC 2023/6

“Cirka skaņas, gaismu, skatuves un balkona aprīkojuma piegāde un montāža”

08.09.2023. izsludināts EIS sistēmā

 

2022

Publiski iepirkumi netika veikti.

2021

Publiski iepirkumi netika veikti.

2020

2019

 • Iepirkums Nr: CIRKS/2019/4
  Būvprojekta “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas pārbūve Merķeļa ielā 4, Rīgā” ekspertīzes veikšana un nepieciešamā būvprojekta izmaiņu ekspertīze būvdarbu laikā
  Izsludināts EIS sistēmā
  2019. gada 20. decembrī noslēgts Iepirkuma līgums Nr. RC2019/82
 • Iepirkums Nr: CIRKS/2019/3
  Būvprojekta “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas pārbūve Merķeļa ielā 4, Rīgā” ekspertīzes veikšana un nepieciešamā būvprojekta izmaiņu ekspertīze būvdarbu laikā
  Izsludināts EIS sistēmā
  Iepirkums pārtraukts
 • Iepirkums Nr: CIRKS/2019/2
  Būvprojekta “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas pārbūve Merķeļa ielā 4, Rīgā” ekspertīzes veikšana un nepieciešamā būvprojekta izmaiņu ekspertīze būvdarbu laikā
  Izsludināts EIS sistēmā
  Iepirkums pārtraukts
 • Atklāts konkurss Nr: VSIA Rīgas cirks/2019/01
  “Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ēkai Merķeļa ielā 4, Rīgā” vadības nodrošināšana”
  Izsludināts EIS sistēmā 
  Līgums Nr. 2019/41 noslēgts 05.07.2019

 

IEPRIEKŠ

 • IEPIRKUMS Id. Nr. RC/2016/2.
  “RĪGAS CIRKA ĒKAS MERĶEĻA IELĀ 4,RĪGĀ, TEHNISKĀ IZPĒTE atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN-405-15  Izsludināts: IUB un Rīgas Cirka mājas lapās 2016. gada 03.08.2016.
  TIKA PĀRTRAUKTS. Iemesls: Iepirkuma procedūras nolikuma nosacījumu maiņa. Izsludināts: IUB un Rīgas Cirka mājas lapās 2016. gada 10.08.2016.

Iepirkuma priekšmets:

 • IEPIRKUMS “RĪGAS CIRKA ĒKAS MERĶEĻA IELĀ 4,RĪGĀ, TEHNISKĀ IZPĒTE atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN-405-15 Id. Nr. RC/2016/3″ . Izsludināts: IUB un Rīgas Cirka mājas lapās 2016. gada 10.08.2016.

Iepirkuma pielikumi

Jautājumi un atbildes

Lēmums

2016. gada 22. augustā. Līgumu par Rīgas cirka ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā,tehnisko apsekošanu slēgt ar SIA “CMB”. Plānotais līguma izpildes termiņš 30.11.2016.

Sarunu procedūra:

Tiek pārtraukta Sarunu procedūra ID Nr.RC/2016/4 “RĪGAS CIRKA ĒKAS MERĶEĻA IELAS FASĀDES NOSTIPRINĀŠANA” pamatojoties uz to, ka būvdarbiem nepieciešamā kopējā līguma summa neatbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta prasībām.