Skatuves mākslu konferences galvenie runātāji

06.06.2024.

Šeit izklāstīta sīkāka informācija par starptautiskās pieredzes apmaiņas programmas New Horizons Leadership noslēguma konferences galvenajiem runātājiem un darbnīcu vadītājiem.

Konference “Leadership in Circus” norisināsies 19. un 20. jūnijā Rīgas cirkā, un to bez maksas (iepriekš reģistrējoties) aicināti apmeklēt dažādu skatuves mākslu un radošo nozaru pārstāvji – gan mākslinieki, gan radošo jomu menedžmenta un administrācijas pārstāvji. Darba valoda – angļu.

Helēna Kole (Helen Cole), Apvienotā Karaliste
“In Between Time” mākslinieciskā vadītāja un līdzvadītāja

Helēna ir 2009. gadā dibinātās Lielbritānijā bāzētās mākslas producēšanas organizācijas In Between Time dibinātāja, radošā direktore un līdzvadītāja, kā arī viens no atslēgas cilvēkiem starptautiski pazīstamajā “In Between Time International Festivals” (2001-2021) festivālā.

Helēna ir radikāla domātāja, novatore un sapņotāja ar 30 gadu pieredzi vadošā amatā mākslas un kultūras nozarē kā Apvienotās Karalistes, tā starptautiskā mērogā. Viņas kompetencē ir stratēģiskā vadība kultūras jomā, kā arī projektu programmu plānošana un izstrāde. Viņa vada iedvesmojošus nozaru, infrastruktūras un mākslinieciskos projektus, kā arī iesaistās jaunu organizāciju un dažādu valsts un starptautiska mēroga nozīmīgu iniciatīvu izveidē. Helēna uzskata, ka māksla var mainīt pasauli un ka mākslinieki var būtiski ietekmēt sabiedrības kopīgo nākotni. Viņasprāt, kultūras nozarē svarīgi ir strādāt gan vietējā līmenī, gan sadarboties starptautiski. Viņas darbība vērsta uz  vienlīdzības, iekļaušanas, pieejamības, ilgtspējības, labbūtības un mūžizglītības veicināšanu.

Helēna Deivīsa (Helen Davies), Apvienotā Karaliste
“In Between Time” līdzvadītāja

Kopš 2020. gada Helēna Deivīsa ir Lielbritānijā bāzētas mākslas producēšanas organizācijas “In Between Time” līdzpriekšsēdētāja. Viņa ir profesionāla mākslas jomas vadītāja ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi gan formālajā, gan neformālajā izglītībā, daudzdisciplīnu kultūras organizācijās, kā arī vēsturiskajās un laikmetīgajās mākslas kolekcijās – tostarp Artes Mundi, Nacionālajos Velsas muzejos un galerijās un Starptautiskajā Arnolfini laikmetīgās mākslas centrā. Viņai ir plaša pieredze organizāciju vadīšanā, priekšzīmīgu komandu veidošanā, stratēģijā un attīstībā, pedagoģijā, auditorijas iesaistīšanā, partneru un ieinteresēto personu daudzveidības apzināšanā un optimizēšanā.

Helēna aizrautīgi vēlas demokratizēt vadību un sadarbību. Viņa auditoriju saskata kā partneri kopīgā kultūras bagātināšanas ceļojumā. Viņa uzskata, ka organizācijām ir būtiska nozīme ir jaunu perspektīvu un viedokļu izgaismošanā, tādēļ tām jābūt atvērtām un spējīgām mainīties un pielāgoties sabiedrības vajadzībām.


Santa Remere, Latvija
Latvijas Jaunā teātra institūta mākslinieciskā vadītāja
Homo Novus festivāla projektu līdzkuratore
“DemArt” festivāla projektu koordinatore

LJTI jaunā mākslinieciskā vadītāja un Starptautiskā laikmetīgā teātra festivāla “Homo Novus” kuratore. Ieguvusi izglītību vizuālās komunikācijas jomā (Vasedas universitāte, Tamas Mākslas universitāte Tokijā), ilgstoši darbojusies kā publiciste, mākslas un literatūras kritiķe un interneta žurnāla “Satori” redaktore. Santa ir strādājusi pie atsevišķiem LJTI projektiem kopš 2015. gada, galvenokārt veidojot jauniešu un citu kultūrā mazāk pārstāvētu sabiedrības grupu mākslinieciskās līdzdalības projektus.

Savā jaunajā amatā LJTI Santa pievēršas inovatīvai laikmetīgajai skatuves mākslai, marginalizēto sociālo grupu atpazīstamības, pārstāvniecības un iekļaušanas veicināšanai, kā arī kultūras pieejamības uzlabošanai un stiprināšanai dažādām auditorijām.


Silja Kūtinena (Silja Kyytinen), Somija
Sirkus Magenta dibinātāja un vadītāja

Silja ir sociālā cirka asociācijas Sirkus Magenta, kas darbojas kopš 2011. gada un atrodas Helsinkos, dibinātāja un vadītāja. Silja ir pieredzējusi sociālā cirka trenere un pedagoģe, kas ikdienā strādā ar cilvēkiem, kam piemīt dažādas fiziskās un garīgās spējas –  vecākiem cilvēkiem, cilvēkiem ar invaliditāti un garīgās veselības problēmām.

Siljas vadībā Sirkus Magenta darbojas, lai attīstītu vienlīdzīgu pasauli, kas veicinātu visu vecumu un spēju cilvēku sociālo iekļaušanu un labbūtību. Silja tic starpdisciplinārai sadarbībai, un Sirkus Magenta veiksmīgi uztur saiknes ar dažādām organizācijām gan nacionālajā, gan starptautiskajā mērogā, cieši sadarbojoties ar dažādiem partneriem mākslas, veselības un sociālajā jomā.


Tilde Bjorfoša (Tilde Björfors), Zviedrija
Cirkus Cirkör dibinātāja un bijusī mākslinieciskā vadītāja

Tilde ir Cirkus Cirkör dibinātāja un kādreizējā mākslinieciskā vadītāja (1995–2023). Tilde 1995. gadā spēra soli jaunā mākslinieciskajā darbībā, no gaisa akrobātes–virves mākslinieces kļūdama par vadītāju. Nepilnu 30 vadības gadu laikā Tilde ir bijusi vadošās cirka mākslas kustības priekšgalā un iesaistījusies gan izrāžu radīšanā, gan mākslinieciskajā vadībā, gan cirka pedagoģijā Ziemeļvalstīs. Par savu darbu Tilde saņēmusi neskaitāmus apbalvojumus un pateicības, un 2017. gadā viņa kļuvusi par Zviedrijas Gada eiropieti.


Sandis Voldiņš, Latvija
Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes loceklis

Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes loceklis, Latvijas Kultūras akadēmijas padomes loceklis. Uzkrājis ilgstošu darba pieredzi publiskajā pārvaldē Kultūras ministrijā un Valsts kancelejā, tai skaitā plašu pieredzi kultūras jomā – gan kā bijušais valsts sekretārs Kultūras ministrijā, gan dažādās publiskajās un nevalstiskajās kultūras organizācijās. Plānojis un vadījis liela apjoma sekmīgi īstenotus kultūras, investīciju un attīstības projektus.


Antonija Kuzmaniča (Antonia Kuzmanić), Horvātija
Room100 līdzvadītāja
Cirka festivāla “Peculiar Families” mākslinieciskā vadītāja un producente

Antonia ir laikmetīgā cirka kolektīva ROOM 100 līdzvadītāja, kuru viņa izveidoja kopā ar Jakovu Labroviču. 2009.-2010. gadā viņa bija “Jeunes Talents Cirque Europe” projekta laureāte ar izrādi C8H11NO2. Viņa ir laikmetīgā cirka festivāla “Peculiar Families Festival,” kas notiek Splitā, Horvātijā, mākslinieciskā vadītāja un izpildproducente. Viņa koordinē Creative Europe projektus, kuros piedalās ROOM 100 (Hand to Hand, Circus Without Circus, circusnext platforma), izstrādā un īsteno projektus un programmas, kas attīsta cirka sektoru Austrumeiropā.