Rīgas cirka ēkas pārbūves energoefektivitātes darbi tuvojas noslēgumam

10.08.2022.

Rīgas cirka ēkas pārbūves energoefektivitātes darbi tuvojas noslēgumam. Pabeigta sienu un jumta konstrukciju montāža, atjaunotas ēkas iekštelpu grīdas, rekonstruēts siltummezgls un ventilācijas sistēma. Pēdējos trīs mēnešos paredzēts izbūvēt jauno jumta segumu, uzstādīt jaunu elektroapgādes un apgaismojuma sistēmu, izbūvēt jaunus kontakttīklus un labiekārtot pieguļošo ēkas teritoriju.

Būvdarbi tiek veikti energoefektivitātes projekta ietvaros, kur galvenās darbības saistītas ar cirka ēkas energoefektivitātes celšanu – bēniņu pārsegumu un kupola siltināšana, centralizētas ventilācijas sistēmas ierīkošana, pagalma fasādes sienu siltināšana, esošo logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas un siltummezgla pārbūve un modernizācija, elektroapgādes sistēmas atjaunošana un modernizēšana.

Kopējās projekta pirmās kārtas investīcijas sasniedz aptuveni 5 milj. EUR, no tām daļa izmaksu tiek segtas darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” īstenotā projekta Nr.4.2.1.2/18/I/062 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ēkai Merķeļa ielā 4, Rīgā” ietvaros. ES fondu līdzfinansētā projekta attiecināmās izmaksas noteiktas 2 980 880 EUR apmērā, no tām plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apmērs – 2 533 748 EUR jeb 85% no projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt valsts budžeta līdzfinansējums – 447 132 EUR apmērā jeb 15% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Projektu plānots īstenot 36 mēnešu laikā, indikatīvi līdz 2022.gada 31.oktobrim.