Riga ICCE konferences vadlīnijas

14.03.2022.

Konference kā vietrade, vietas radīšana tagadnes refleksijām un nākotnes vīzijām – tāds ir 2022. gada izglītības konferences “RIGA ICCE” (“Riga International Conference on Circus Education” jeb “Rīgas starptautiskā cirka izglītības conference”)  vadmotīvs.

Konference notiks 10. un 11.maijā Zeļļu ielā 25 (bijušajās Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes telpās), un tā paredzēta plaša spektra starptautiskajai auditorijai: pedagogiem, pētniekiem, cirka māksliniekiem un pasniedzējiem, izglītības jomas pārstāvjiem, sporta jomas pārstāvjiem un citu jomu speciālistiem, kas tiecas sekot līdzi nozares aktualitātēm. Konference iecerēta kā telpa, kur iedvesmas runās, savstarpējās diskusijās un praktiskajās meistarklasēs radīt kopīgu, un tajā pašā laikā individuālu vīziju par cirka pedagoģiju.


Konferences vadmotīvi aptvers jautājumus par māksliniecisko domāšanu izglītībā, iekļaujošu pieeju mākslas izglītībā, kā arī ķermeņa pratību mākslinieciskā izpratnē. Konferences formāts šajā reizē nodrošinās gan klātienes, gan attālinātas tikšanās iespējas cirka izglītības sektorā strādājošajiem profesionāļiem, cirka jomas profesionāļiem, kā arī kultūras nozares pārstāvjiem un citiem interesentiem, lai uzzinātu par jaunām un inovatīvām praksēm un diskutētu par cirka izglītības attīstības virzieniem nākotnē.

Programmā plānotas iedvesmas runas, neformālas diskusijas un meistarklases ne tikai ar Baltijas un Ziemeļvalstu profesionāļiem, bet arī plašāku sadarbības partneru loku no Eiropas un ASV.

Pasākuma rīkotājorganizācijas Baltijas-Ziemeļvalstu cirka tīkla (BNCN) vēlme ar šīs konferences starpniecību ir ne vien rast kopīgu diskusiju platformu, bet arī dalīties praktiskās metodēs meistarklašu veidā, tādējādi tuvinot cirka pedagoģiju mūsdienām atbilstošam un profesionālam izglītības piedāvājumam. Viesu uzņēmējorganizācijai Rīgas cirkam, plānojot konferences norisi, Latvijas un Baltijas kontekstā tikpat būtiski ir akcentēt jautājumu par cirka mākslu kā daļu no mākslas izglītības kopuma, un tai skaitā veicināt cirka sinerģiju ar radniecīgiem skatuves mākslas žanriem – deju un teātri.


Konferences akcenti

Konferences tēmu loks aptver māksliniecisko domāšanu izglītībā, iekļaujošu pieeju un ķermeņa pratību, kas caur tagadnes labo prakšu piemēriem rosina domāt par cirka izglītībai nepieciešamajām pozitīvajām izmaiņām nākotnē.

  •  Mākslinieciskā domāšana ir fundamentāla ne vien cirka mākslā, bet arī ir pamats radošai izpausmei jebkurā no mākslas nozarēm. Lai attīstītu māksliniecisko domāšanu, ikkatram, kurš iesaistīts izglītības procesā, nepieciešams meklēt risinājumus tiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras topošais mākslinieks, piemēram, spriedzei un nepieciešamībai pašapliecināties apvienojumā ar vēl nepilnīgi attīstītu prasmi veikt māksliniecisku darbību un radošo izpēti. Kā pasniedzējam spēt atrast balansu starp pietiekamu atbalsta sniegšanu procesā, bet tajā pašā laikā stimulēt radošu izpausmes brīvību, kas sevī ietver nepārtrauktu sevis izaicināšanu eksperimentējot?
  • Iekļaujoša pieeja mākslas izglītībā raksturo vīziju par tādu izglītību, kas spēj īstenot ikviena interesenta vēlmi būt par daļu no procesa it visos izglītības līmeņos, veicinot individualitātes izpausmes iespējas. Cirka mākslas un kopienas stiprināšanai jārunā par tādu cirka mākslu, kas reprezentē sabiedrību tās dažādībā, un kas veicina ne tikai fizisku ķermeņa pratību un māksliniecisku domāšanu, bet arī emocionālās un komunikācijas prasmes. Kas ir tie praktiska rakstura izaicinājumi, ar kuriem saskaramies, un kuri kavē iekļaujošas pieejas nodrošināšanu, un kā tos risināt?
  • Ķermeņa pratība sevī ietver ne tikai spēju veikt fiziskas aktivitātes, bet arī motivācijas un pašpārliecinātības aspektus, kas nodrošina cilvēka vēlmi iesaistīties fizisku aktivitāšu norisē, un to darīt ar prieku. Caur kustībām notiek arī mācīšanās par sevi, savu ķermeni un apkārtējās pasaules izzināšana. Ķermeņa pratības apguve ir fundamentāla ceļā uz izpratni par ķermeni un kustību kā mākslinieciskas izpausmes līdzekli, bet vai vienmēr spējam reflektēt un apzināties cirka nozīmi šo spēju attīstīšanā?

Konferences auditorija

Konferences formāts nodrošinās klātienes un attālinātas tikšanās iespējas gan starptautiskā, gan vietējā līmenī dažādu jomu pedagogiem, cirka un citu skatuves mākslu profesionāļiem un teorētiķiem. Iecerēts tuvināt dažādu mākslas jomu pārstāvjus, lai radītu kopīgu diskusiju un zināšanu platformu niansētākai izpratnei ne tikai par cirka, bet citu skatuves mākslu aktuālajiem jautājumiem izglītības jomā.

Riga ICCE 2018 ietvaros demonstrētā izrāde “Citroni un medus”, foto: Inese Kalniņa

 

Konteksts

2018. gadā Rīgā norisinājās pirmā starptautiskā cirka pedagoģijas konference, pulcējot vairāk nekā 86 vietējos un starptautiskos profesionāļus. Laika periodā pēc iepriekšējās konfereces cirka izglītībā iezīmējušies jauni izaicinājumi un aktualizējamo tēmu loks, tāpēc šogad notiek otrā Rīgas starptautiskā cirka pedagoģijas konference (Riga ICCE), ko rīko Cirkus Syd (Zviedrija) kopā ar Rīgas cirku. Laika periodā no 2020. līdz 2022. gadam šīm organizācijām uzticēta Baltijas-Ziemeļvalstu cirka tīkla vadība, līdz ar to šī konference plānota kā viens no nozīmīgākajiem Baltijas-Ziemeļvalstu cirka nozares kopienas notikumiem.

Videoieskats 2018. gada Riga ICCE konferencē: 

“Riga ICCE 2022” konferenci rīko Baltijas-Ziemeļvalstu cirka tīkla BNCC šābrīža vadītājorganizācijas – Cirkus Syd un Rīgas cirks.

Konferences norisi atbalsta Ziemeļvalstu Kultūras punkts, Ziemeļvalstu Kultūras ministrija un Valsts kultūrkapitāla fonds. Kā arī šī programma ir īstenota, pateicoties Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda (BAFF) finansējumam. Vairāk informācijas par BAFF stipendijām un lektoru atbalstu varat uzzināt, apmeklējot www.balticamericanfreedomfoundation.org.