Funkcionālās žonglēšanas un integrālo vingrošanas riņķu apmācības kurss

02.11.2023.

Ielūdzam jūs uz iekļaujošo cirka aktivitāšu: funkcionālās žonglēšanas un integrālo vingrošanas riņķu (hula-hupa) apmācības kursu.

Kad: 2023. gada 16.–17. novembris (2 dienas)

Ilgums: 12 stundas (6 stundas dienā ar pusdienu pārtraukumu)

Dalībnieku skaits: 20 dalībnieki

Kur: Rīgas cirka skolas telpās, Zeļļu ielā 25 (Āgenskalns), Rīgā

Pasniedzēji: Craig Quatt, Jael Rodriguez

Organizē: “Next Door Circus” biedrība, VSIA “Rīgas cirks”

Dalības maksa: 110 EUR

Pieteikšanās: 15.11.2023 (ieskaitot), rakstot nextdoorcircus@gmail.com (vārds, uzvārds, organizācija, kontakttālruņa numurs)


Kurss tiks vadīts angļu valodā, pēc nepieciešamības tiks organizēts tulkojums latviešu valodā.

Ar Ergoterapijas asociāciju tiek saskaņota tālākizglītības punktu (TIP) piešķiršana funkcionālajiem speciālistiem par kursa apgūšanu.

 

Kas ir funkcionālā žonglēšana?

Šī ir aktivitāte, kas ir dzimusi, pateicoties amerikāņu izcelsmes cirka pedagoga un mākslinieka Craig Quat meklējumiem padarīt cirka disciplīnas (un specifiski – žonglēšanu) par pieejamiem cilvēkiem neskatoties uz viņu fiziskām, sociālām un/vai garīgām spējām. Rezultātā tika izveidota metode, kas ļauj trenēt ķermeni un domāšanas spējas neatkarīgi no personīgiem faktoriem, un ir vērsta uz reakcijas, kustību koordinācijas, atmiņas, sociālo un radošo iemaņu attīstīšanu.

Mūsdienās funkcionālā žonglēšana tiek pielietota plaši pasaulē kā fiziskā treniņa, terapijas un sociālās integrācijas rīks.

Sākumā nodarbības notiek pāros, veidojot nelielu grupu (līdz 10 cilvēkiem) ar 2 pasniedzējiem, un izmantojot speciāli veidotu žonglēšanas dēli (juggling board). Pēc pamat kustību un zīmējumu apgūšanas sākās katra dalībnieka radošais process, kuram nav noteiktu robežu! Laiks ar partneri paiet nemanāmi, process ir ļoti iesaistošs un pamotivējošs turpmākai izzināšanai un attīstībai.

Latvijā metodi pirmo reizi izmēģināja un ieviesa cirka mākslinieks un pasniedzējs Aleksejs Smolovs, kas kopā ar savu kolēģi ergoterapeitu Filipu Bernadski un “Next Door Circus” biedrību 2021. gada garumā vadīja aktivitātes cilvēkiem ar kustību traucējumiem VKKF “KultūrElpa” projekta ietvaros, kā arī apmācības pie Craig Quat vairākiem cirka pasniedzējiem un funkcionālajiem speciālistiem. Šī projekta ietvaros, kā arī pēc tā ar funkcionālo žonglēšanu iepazinās vairāku grupu dalībnieki – cilvēki ar kustību traucējumiem, bērni un pusaudži ar garīga rakstura traucējumiem, seniori. Filips turpina izmantot metodi savā ikdienas darbā, savukārt Aleksejs vada nodarbības iesaistoties dažāda veida projektos, un kopš 2022. gadā apmāca interesentus arī Lietuvā.

Īss atskats uz aktivitātēm:

 

Šajā reizē līdzās funkcionālajai žonglēšanai kursa dalībnieki apgūs arī integrālā hula-hupa metodi, kas ir vērsta uz ķermeņa kustību un objektu manipulācijas izzināšanu un izskatīta no sociālās mijiedarbības skata punkta.

Foto: Liene Leonovica