Energoefektivitātes projekts

14.11.2019.

Rīgas cirka ēkas energoefektivātes projekta attīstības gaita

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas cirks” 2019. gada 6. novembrī noslēdza līgumu Nr.4.2.1.2/18/I/062 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ēkai Merķeļa ielā 4, Rīgā” (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

 

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes veicinošus pasākumus cirka ēkā Merķeļa ielā 4, Rīgā, tādējādi ievērojami uzlabojot ēkas tehnisko stāvokli un vienlaikus būtiski samazinot nepieciešamo enerģijas patēriņu ēkas siltumnoturības nodrošināšanai.

Projektā galvenās darbības saistītas ar ēkas energoefektivitātes celšanu – bēniņu pārsegumu un kupola siltināšana, centralizētas ventilācijas sistēmas ierīkošana, pagalma fasādes sienu siltināšana, esošo logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas un siltummezgla pārbūve un modernizācija, elektroapgādes sistēmas atjaunošana un modernizēšana.

Projekta attiecināmās izmaksas noteiktas 2 980 880 EUR apmērā, no tām plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apmērs 2 533 748 EUR jeb 85% no projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt valsts budžeta līdzfinansējums – 447 132 EUR apmērā jeb 15% no projekta attiecināmajām izmaksām.

  Projektu plānots īstenot 36 mēnešu laikā, indikatīvi līdz 2022. gada 31. oktobrim.

Arhitektu biroja NRJA izstrādātā vīzija par Rīgas cirka ēku pēc visiem rekonstrukcijas etapiem. Šobrīd noslēgts līgums par pirmā etapa – ēkas siltumizolācijas un energoefektivitātes – īstenošanu.