Aleksejs Smolovs

08.08.2020.

Veselības sporta speciālists, akrobāts ar specializāciju Sīra ratā

 

Alekseja profesionālā darbība kā diplomētam veselības sporta speciālistam ar specializāciju ārstnieciskajā vingrošanā ir ilgstoši bijusi saistīta ar darbu rehabilitācijas jomā, tomēr vēlme pēc mākslinieciskās izpausmes brīvības, izmantojot cirka valodu, ir izvirzījusies priekšplānā. Nodarbojoties ar cīņu mākslām un deju, vadot grupu un individuālās nodarbības gan cīņu mākslās, gan fiziskajā sagatavotībā, Aleksejs pašmācības ceļā paralēli apguva cirka disciplīnas, ka arī darbojās Dmitrija Pudova vadītajā studijā “Fire Spirit”.
Savas iemaņas un zināšanas Aleksejs regulāri papildina un padziļina, piedaloties dažādās meistarklasēs – sākot no kustību izpētes un beidzot ar specifiskām cirka disciplīnām, mācību braucienos uz Eiropas cirka skolām (DOCH (Zviedrija), AFUK (Dānija)), starptautisku cirka organizāciju rīkotajos kursos, kā turpinot sevi pilnveidot ikdienā.

Aleksejs piedalās dažādos cirka un starpdisciplinārajos projektos, izrādēs un koncertuzvedumos (“Faux Pas/Piezīme nevietā”, “Cabaret O”, “Cabaret Absinthe”, “Svalbard Cabaret Night”, “Carmina Burana”), kā arī solo priekšnesumos, uzstājoties gan Latvijā, gan ārvalstīs.
Cirka skolā Aleksejs vada vispārējās cirka nodarbības pamatgrupās, specializētās nodarbības akrobātikā un pāru akrobātikā, kā arī skatuves esamības nodarbības. Viņa vadītajās nodarbībās liela uzmanība tiek pievērsta ķermeņa vispusīgai un harmoniskai attīstībai, kustību apzināšanai, analīzei un izpratnei, cirka pamatvērtību apgūšanai, kā arī dalībnieku savstarpējai komunikācijai un sadarbībai.