Būvuzraudzības iepirkums

30.10.2020.

Būvuzraudzības iepirkums

2020. gada 11. augustā tika izsludināts iepirkums par Rīgas cirka vēsturiskās ēkas pārbūves Merķeļa ielā 4, Rīgā, būvuzraudzība būvdarbu un garantijas laikā. Līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim (2020. gada 2. oktobrim) pieteicās septiņi pretendenti, un šobrīd norisinās piedāvājumu vērtēšanas process.

Rīgas cirka darbinieki turpina aktīvi strādāt arī pie iepirkumu procedūru un tehnisko specifikāciju sagatavošanas attiecībā uz plānotajiem būvdarbiem. Paredzams, ka iepirkums tiks izsludināts līdz 2020. gada beigām.

Kā jau minēts iepriekš, projekta galvenās darbības saistītas ar cirka ēkas energoefektivitātes celšanu – bēniņu pārsegumu un kupola siltināšana, centralizētas ventilācijas sistēmas ierīkošana, pagalma fasādes sienu siltināšana, esošo logu un durvju nomaiņa, apkures sistēmas un siltummezgla pārbūve un modernizācija, elektroapgādes sistēmas atjaunošana un modernizēšana.

Projekta attiecināmās izmaksas noteiktas 2 980 880 EUR apmērā, no tām plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apmērs 2 533 748 EUR jeb 85% no projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt valsts budžeta līdzfinansējums – 447 132 EUR apmērā jeb 15% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Projektu plānots īstenot 36 mēnešu laikā, indikatīvi līdz 2022. gada 31. oktobrim.