būvuzraudzība

Būvuzraudzības iepirkums

30.10.2020.

Būvuzraudzības iepirkums 2020. gada 11. augustā tika izsludināts iepirkums par Rīgas cirka vēsturiskās ēkas pārbūves Merķeļa ielā 4, Rīgā, būvuzraudzība būvdarbu un garantijas laikā. Līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim (2020. gada 2. oktobrim) pieteicās septiņi pretendenti, un šobrīd norisinās piedāvājumu vērtēšanas process. Rīgas cirka darbinieki turpina aktīvi strādāt arī pie iepirkumu procedūru un tehnisko specifikāciju sagatavošanas…