Cirks ir tīklā!

27.11.2017.

Rīgas cirks pievienojies Baltijas un Ziemeļvalstu cirka tīklam (Baltic Nordic Circus Network). Tīkla sastāvā ir 16 Baltijas un Ziemeļvalstu cirka mākslas organizācijas, kas sadarbojas ar mērķi stiprināt cirka nozari un tās attīstību visā reģionā. Politikas veidošana, apmācību semināri un pieredzes apmaiņas tikšanās ir tikai dažas no tīkla aktivitātēm. Lielākie ieguvumi saistās ar iespēju veiksmīgāk pozicionēt Baltijas cirka mākslas vajadzības Eiropas līmenī.

Ziemeļvalstis pēdējā desmitgadē piedzīvojušas cirka mākslas uzplaukumu: gan Norvēģijā, gan Somijā nodibinātas vairākas cirka skolas, populāras ir cirka nodarbības dažāda vecuma cilvēkiem. Arī Rīgas cirks redz izglītību kā vienu no svarīgākajiem darbības virzieniem. Tāpēc, lai celtu esošo un potenciālo cirka pedagogu kvalifikāciju, kā arī veicinātu lēmumu pieņēmēju izpratni par aktualitātēm cirka pedagoģijā un cirka mākslā, VSIA Rīgas cirks 2018. gada aprīlī sadarbībā ar BNCN organizēs starptautisku konferenci par cirka pedagoģiju.

Rīgas cirks top par mūsdienīgu mākslas centru, un citu valstu pieredze ir nenovērtējama iespēja iedvesmoties, radīt un mācīties.

Baltijas un Ziemeļvalstu cirka tīkla mājas lapa: https://balticnordiccircus.com