Projekta attīstības gaita

30.04.2020.

Rīgas cirka ēkas energoefektivātes projekta attīstības gaita

  2019.gada 20. decembrī tika noslēgts līgums ar SIA “CMB” par izstrādātā būvprojekta ekspertīzes veikšanu. Pēc vairākkārtīgas tehniskās dokumentācijas precizēšanas pozitīvs ekspertīzes slēdziens un pieņemšanas nodošanas akts tika parakstīts 2020. gada 1. aprīlī.

Šobrīd norisinās izstrādātā būvprojekta saskaņošana ar atbildīgajām būvvaldes struktūrvienībām.

Paredzēts, ka līdz š.g. rudenim tiks izstrādāta un uzsākta publiskā iepirkuma procedūra būvuzraudzības un būvniecības darbu veicēja atlasē, kā arī noslēgti līgumi par šo pakalpojumu saņemšanu.