Piesakies rezidencei!

21.05.2020.

PIESAKIETIES RĪGAS CIRKA LABKLĀJĪBAS REZIDENČU PROGRAMMAI!

Rīgas cirks izsludina pieteikšanos dalībai Labklājības rezidenču programmā, kas paredzēta Latvijā, Lietuvā un Igaunijā mītošiem māksliniekiem un mākslinieku grupām, kuru profesionālo interešu lokā ir sociāli atbildīgu mākslas projektu veidošana. Pieteikties var visu mākslas jomu autori – cirka, dejas, vizuālās mākslas, mūzikas, teātra, performanču mākslinieki un citi.

Rezidence notiks Cesvaines pagastā, ilgums – 3 nedēļas

Pieteikšanās termiņš: līdz 30. jūnijam

Rezultātu paziņošana: 7. jūlijā

Rezidences norises laiks: 2020. gada 29. jūlijs – 18. augusts

Labklājības rezidence noritēs Grašu bērnu ciematā no 29. jūlija līdz 18. augustam. Šis ciemats ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kas sniedz ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpi un kuras mērķis ir uzņemt un nodrošināt ar labiem dzīves apstākļiem no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm un bez vecāku gādības palikušos bērnus un pusaudžus. Grašu bērnu ciemats atrodas Latvijas lauku idilliskā apvidū, 180 km no Rīgas, un tajā dzīvo bērni no dažādām Latvijas pašvaldībām. Šobrīd ciematā dzīvo 30 bērni vecumā no 5 līdz 17 gadu vecumam. Par viņiem rūpējas 16 audzinātāji.

Rīgas cirka Labklājības rezidenču programma aicina pieteikties sociāli atbildīgus māksliniekus vai mākslinieku grupas (līdz 4 personām), kuriem savu mākslas mērķu sasniegšanai ir svarīga mijiedarbība starp mākslinieku un sociāli atstumtām sabiedrības grupām un kuri ar/caur savu mākslu vēlas veicināt sociālo līdztiesību. Šī rezidenču programma paredz, ka izvēlētais mākslinieks vai mākslinieku grupa strādās pie sava mākslas projekta, iesaistot tajā Grašu bērnu ciemata iemītniekus.

Iesniedzamie dokumenti

– Īss rezidences laikā īstenojamā projekta apraksts latviešu vai angļu valodā, kā arī informācija par sevi – līdz 3600 zīmēm. Lūgums pieteikumā izklāstīt, ko jūs sagaidāt no šāda veida pieredzes un kā tā palīdzēs jūsu mākslas attīstībai, kā arī aprakstīt, kādas mākslas aktivitātes potenciāli ir iecerētas kopā ar bērnu ciemata iemītniekiem

– Informācija par projekta īstenošanai nepieciešamajām tehniskajām prasībām

– Iepriekšējo izrāžu/darbu portfolio vai saite uz mājaslapu 

Dokumenti jāiesniedz līdz 30. jūnijam, sūtot uz e-pastu: rezidences[at]cirks.lv

 

Par labklājības rezidenču programmu

Šī rezidence ir daļa no starptautiska Labklājības rezidenču projekta, kura mērķis ir attīstīt veiksmīgu labklājības rezidenču modeli. Šīs rezidences pieredze tiks dokumentēta un izmantota kā materiāls šāda modeļa izveidei. Rezidences māksliniekiem tiks lūgta savas pieredzes atskaite apraksta vai intervijas formā.

Izmitināšana:

-trīs atsevišķas istabas viesu namā,

-koplietošanas telpas – virtuve, tualetes, dušas.

 

Darba apstākļi

Mākslas projektu izstrādei ir atvēlēta visa bērnu ciemata teritorija. Nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā būs iespējams izmantot Grašu galvenās ēkas zāli.

Grašu bērnu ciematā komunikācija notiek latviešu valodā, tomēr rezidences mākslinieki komunikācijai var izmantot arī angļu valodu, jo visu rezidences laiku uz vietas atradīsies rezidences koordinators, kurš palīdzēs tulkot un risināt citus praktiskus jautājumus.

Rezidenču programma sedz:

-ceļa izdevumus (no Igaunijas, Lietuvas vai no Latvijā citas vietas) uz Cesvaini un atpakaļ),

-izmitināšanu,

-ēdināšanu 3 reizes dienā,

-rezidences stipendiju.

 


Rīgas cirka nosacījumi:


-rezidences mākslinieki uzturas Grašu bērnu ciematā visu rezidences laiku,

-rezidences programmas noslēgumā rezidences mākslinieki ar savu projektu iepazīstina publiku prezentācijas, sarunas, izstādes vai darbizrādes (work-in-progress) formā,

-rezidences māksliniekiem jāpiemin Rīgas cirks kā partneris rezidences laikā tapušā mākslas darba visos mārketinga un komunikācijas materiālos,

-rezidences māksliniekiem jābūt spēkā esošai personīgajai apdrošināšanas polisei pret nelaimes gadījumiem.

 

Kontaktinformācija

Rezidences programmas kuratore: Odrija Fišere: rezidences[at]cirks.lv