Metu konkurss

02.03.2018.

“Rīgas cirks” izsludina starptautisku metu konkursu un turpina māksliniecisko un izglītības darbu

Šodien, 2. martā, pasākumā medijiem tika izsludināts starptautisks metu konkurss “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un teritorijas attīstības vīzija”. Pasākumā piedalījās: Dace Vilsone, LR Kultūras ministrijas valsts sekretāre, Jānis Dripe, Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis, Ināra Kehre, Rīgas cirka valdes locekle, Mārtiņš Ķibers, Rīgas cirka radošais direktors, Valters Verners, Rīgas cirka vizuālas identitātes autors.

Rīgas cirkam šogad aprit 130 gadi, un jau kopš saviem pirmsākumiem šī ir bijusi pievilcīga un nozīmīga Rīgas kultūras dzīves vieta. Šobrīd VSIA Rīgas cirks piedzīvo pārmaiņas, un ir uzsākts darbs, lai tas kļūtu par atvērtu daudzveidīgas un kvalitatīvas cirka mākslas, izglītības programmu un mākslinieku rezidenču vietu. Ēkas atjaunošana un teritorijas attīstība ir svarīgs solis, lai Rīgas cirks varētu nodrošināt cirka mākslas klātbūtni un attīstību.

Cirka ēka – toreiz un tagad

Ēka Merķela ielā ir vienīgā saglabājusies celtne Baltijas valstīs, kas veltīta cirka mākslai. Šāda veida ēkām, kas paredzētas cirka mākslai, ir īpašas prasības, piemēram, augsti griesti, kā arī vēsturiski – apaļa arēna. Arhitekta Jāņa Fridriha Baumaņa projektētajā ēkā ar atpazīstamo kupolu virs arēnas izrādīts ne tikai cirks, bet arī kino, šeit notikuši koncerti un citi publiski pasākumi. Gadu laikā ēka nolietojusies, un tā šobrīd neatbilst nedz estētiskajām, nedz mūsdienīga cirka, nedz arī drošības prasībām. 2017. gada sākumā kā steidzamākais darbs tika veikta ēkas fasādes nostiprināšana, pašlaik notiek fasādes konservācijas darbi. Arī pēc šo darbu pabeigšanas un pirms ēkas atjaunošanas uzsākšanas ēku varēs izmantot daļēji, ne pilnā apjomā.

Metu konkurss – pirmais posms, lai Rīgas cirks kļūtu kvalitatīva cirka mākslas, kultūras un izglītības telpa

Rīgas cirks ir vienīgā kultūras iestāde valstī, kas koncentrējas uz cirka mākslu, attīstot to galvenajos virzienos: izrādes, izglītība, rezidences. Rīgas cirka radošais direktors Mārtiņš Ķibers: “Cirks nenozīmē tikai izrādi, cirks ir nopietna māksla, kas prasa ilgstošu radošu procesu, treniņus, sadarbību ar vietējiem un ārvalstu māksliniekiem, kā arī izglītošanos. Ikviens no šiem elementiem ir cieši saistīts ar pārējiem, un mums jānodrošina, ka viss nepieciešamais var notikt vienuviet.”

Konkursa “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un teritorijas attīstības vīzija” mērķis ir rast labāko risinājumu, lai Rīgas cirka ēka varētu nodrošināt, ka mums ir kvalitatīva un daudzpusīga cirka māksla un ka tā attīstās uzsāktajos virzienos. Metu konkurss paredz pirmo projektēšanas posmu, kurā plānošanas risinājumu līmenī tiek izstrādāti būves plāni, kas nosaka vispārējos apjomus un to shematisku izvietojumu būvniecībai paredzētajā teritorijā.

Žūrijas komisija, kas apstiprināta konkursa iesniegto metu vērtēšanai, darbosies šādā sastāvā: žūrijas komisijas priekšsēdētājs – LR Kultūras ministrijas pārstāvis Jānis Dripe, žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietniece – VSIA “Rīgas cirks” valdes locekle Ināra Kehre, žūrijas locekļi: VSIA “Rīgas cirks” radošais direktors Mārtiņš Ķibers, VKPAI vadītājs, arhitekts Juris Dambis, Rīgas pilsētas arhitekta biroja pārstāve arhitekte Regīna Bula, Rīgas pilsētas attīstības departamenta pārstāvis Aigars Kušķis, Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāvis (tiks precizēts), Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis arhitekts Toms Kokins, ārvalstu cirka eksperts un konsultants Johans Floks (Johann Floch) no Francijas, ārvalstu arhitekts un pilsētplānotājs, prof. Jo Kunens (Jo Coenen) no Nīderlandes, kā arī cirka mākslinieks un pasniedzējs ar 25 gadu pieredzi, tai skaitā cirka norises vietu plānošanā – Lionels Ležēns (Lionel Lejeune) no Somijas. Savukārt žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre būs arhitekte Dace Kalvāne.

Konkursa balvu fonds ir 35 000 EUR, no kuriem pirmās vietas godalga paredzēta 15 000 EUR, otrās vietas – 7 000 EUR, bet trešās vietas – 5 000 EUR apmērā. Paredzētas arī veicināšanas balvas. Reģistrācija konkursam tiek atklāta 2. martā no plkst. 15.00. Meta piedāvājums jāiesniedz līdz 2018. gada 4. jūnija plkst. 17.00. Lai noteiktu finansiālās robežas, kas arhitektiem jāievēro, veidojot vīziju, konkursa nolikumā norādīts – Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošanas būvdarbu izmaksas nevar pārsniegt 3000.00 EUR/m², bet jaunbūves realizācijas izmaksas ne vairāk kā 2000.00 EUR/m². Ar metu konkursa nolikumu var iepazīties: cirks.metukonkurss.lv.

„Man patiess prieks, ka nepilna gada laikā Rīgas cirks piedzīvojis tik daudz pozitīvu pārmaiņu – izveidota jauna, spēcīga komanda, kura izstrādājusi cirka stratēģiju turpmākajiem 5 gadiem, nospraužot Latvijā skaidru kursu laikmetīgā un jaunā cirka virzienā. Izveidota un darbojas Rīgas cirka skola. Par spīti tam, ka plašizklaides pasākumi cirka vēsturiskajā arēnā notikt pagaidām nevar, viesizrādes varējām izbaudīt gan pagājušajā gadā, gan šobrīd. Mainās arī Rīgas cirka seja – ne vien vizuālā identitāte, bet arī Rīgas cirka ēka. Šodien izsludinātais starptautiskais metu konkurss ir pirmais lielais solis Rīgas cirka vēsturiskās ēkas un visas teritorijas atdzimšanas virzienā,” akcentē Kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone.

Foto: Didzis Grodzs