Cirka inkubators

27.02.2020.

Piesakieties cirka mākslas inkubatoram “NuoraNORD”, kas notiks Tallinā no 22. līdz 26. aprīlim, kā arī mītnes zemē un virtuālajā vidē līdz pat 2020. gada beigām!
Pieteikšanās: līdz 2020. gada 20. martam, rakstot uz e-pastu: cirks@cirks.lv.
Projekta apraksts un pieteikumā iekļaujamie jautājumi – zemāk.

 

NuoraNORD Inkubators ir projekts, kas radīts, lai veicinātu jaunās un daudzsološās cirka iniciatīvas Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā. 2020. gada pavasarī intensīvā inkubatora rezidencē kopīgi tiks attīstītas sešas iniciatīvas, un turpmākajos gada mēnešos izvēlētajiem dalībniekiem būs pieejams vietējā partnera atbalsts. Rudenī inkubatora dalībnieki sapulcēsies virtuālā konferencē, lai dalītos stāstos par savu projektu un sasniegtajiem rezultātiem.

Partneri un finansējums

Starptautiskā NuoraNORD inkubatora projekta partneri ir CircusInfo Finland (koordinators), Dynamo Workspace for Circus (Dānija), Cirkus Cirkör (Zviedrija), Arts Printing House/Menu spaustuve (Lietuva), Rīgas Cirks (Latvija) un Eesti Tsirkusekeskus (Igaunija). Projektu atbalsta Nordic Culture Point.

Kas var pieteikties?

Inkubators ir mēķēts uz cirka projektiem, kas nav nevienā strukturālā atbalsta sistēmā. Mērķa grupa ir uzlēcošā cirka veidotāju paaudze – mākslinieki ar, spēcīgu vīziju un inovatīvām iniciatīvām, bet ar nepietiekamu atbalstu, resursiem un profesionāļu atbalstu. Pieteikuma iesniedzēji var būt indivīdi, grupas vai organizācijas, kas pārstāv kādu no partnervalstīm. Katrs partneris izvēlēsies vienu iniciatīvu no sava reģiona.

Programma

 • Tikšanās ar vietējo partneri, lai sagatavotos inkubatora rezidencei
 • Inkubatora rezidence Tallinā, Igaunijā: no 2020. gada 22. aprīļa līdz 26. aprīlim
 • Tikšanās ar vietējo partneri, lai pārrunātu projekta turpinājumu
 • Virtuālā konference 2020. gada rudenī (datums tiks precēts)

Ko mēs sagaidām?
Pieteikumos tiks izvērtēts idejas novatoriskums un nolūkiem cirka jomā radīt kaut ko jaunu un dzīvotspējīgu. Jānorāda, kā Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbība pozitīvi ietekmēs iniciatīvu. Vissvarīgākais – lai iniciatīvas būtu atvērtas sadarbībai un kopīgai idejas attīstīšanai. Projekta galvenā doma ir ne tikai attīstīt savu ideju, bet ar lielu atdevi piedalīties visu iniciatīvu kopīgās attīstīšanas procesā.

Ko mēs piedāvājam?
Viens dalībnieks no katras izvēlētās iniciatīvas tiks uzņemts inkubatora dzīvesvietā Tallinā. Projekts segs ikdienas izdevumus, naktsmītnes un ceļa izmaksas, kas paredzētas, lai pārvietotos ar pieejamākajiem un ekoloģiskākajiem iespējamajiem transporta līdzekļiem. Ja izvēlētajā iniciatīvā ir vairāki dalībnieki, pārējie tiek tiek laipni aicināti pievienoties partneru sanāksmēs un virtuālajā konferencē. Rezidencē piedalīties var tikai viens no iniciatīvas dalībniekiem. Projekta laikā katra iniciatīva saņems nelielu atalgojumu, kas paredzēta iniciatīvas attīstīšanai. Atalgojums šī gada laikā tiks izmaksāts pa vairākām daļām. Samaksa atkarīga no iesaistīšanās projektā – no ieguldījuma un līdzdalības.
NuoraNORD inkubatora darba valoda ir angļu.

Kā pieteikties?
Nosūtiet vienas lappuses garu pieteikumu vietējam partnerim. Pārliecinieties, ka pieteikumā iekļautas atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Pastāstiet par savu iniciatīvu! Aprakstiet projekta ideju, ko jūs vēlaties darīt un kāpēc (1000–1500 rakstu zīmju)!
 • Kas piedalās projektā? Miniet iespējamos grupas dalībniekus, organizācijas un/vai partnerus.
 • Vai projektam ir finansējums? Cik daudz? No kādiem avotiem?
 • Kāpēc vēlaties piedalīties šajā Baltijas-Ziemeļvalstu sadarbības projektā? Ko no tā iegūs jūsu iniciatīva? Ko no šīs sadarbības iegūs citi?
 • Iztēlojieties sava projekta ideālo galarezultātu – kā tas nāks par labu cirka jomai kopumā?
 • Kā iztēlojaties savu projektu pēc pieciem gadiem? Vai – ja plānojat īstermiņa projektu – kāda būs bijusi šī projekta ietekme uz nozari?
 • Kontaktinformācija.