Par projektu “Cirks klimatam”

10.03.2022.

Ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu atbalstu VSIA “Rīgas cirks” un Norvēģijas cirka mākslinieku apvienība “Acting for Climate” 2022. gada martā uzsāka starptautisku sadarbības projektu “Cirks klimatam”, kura pamatuzstādījums ir izprast kolektīvo spēku, ko spēj piedāvāt multidisciplinārā pieeja izglītībā, mākslā un aktīvismā.

Projekta mērķis ir Latvijas reģionos radīt telpu, kurā satikties jauniešiem, māksliniekiem un vides ekspertiem, lai sadarbojoties izprastu un apgūtu mākslas aktīvismu kā radošu procesu un iespējamu reakciju uz klimata pārmaiņām.

Acting for Climate

Publicitātes foto


Projektā iesaistītie mākslinieki

Projekta laikā tiks veidota starptautiska komanda no Latvijas un Norvēģijas. Projekta vadība ir “Rīgas cirka” pārziņā, savukārt saturisko daļu, metodes un rīkoto laboratoriju vadību pārvaldīs vizuālās mākslinieces Ingrīda Pičukāne un Vivianna Maria Stanislavska, kā arī cirka mākslinieki no “Acting for Climate”. Laboratorijās notiks sadarbība ar vietējiem laikmetīgā cirka un dejas māksliniekiem, kā arī ar jauniešiem no Latvijas reģioniem, izmantojot cirka un citu kustību mākslas jomu valodu.

Cirka mākslinieki no Norvēģijas un Latvijas piedalīsies arī gala izrādes mākslinieciskā satura veidošanā. Papildus tiks pieaicināti vides un ilgtspējības eksperti, kuru dalība nodrošinās laboratorijās jauniešiem padziļinātu zināšanu pieejamību.

Kopš apvienība “Acting for Climate” 2015. gadā uzsāka savu darbību, viņi sevi ir pierādījuši kā vadošu mākslinieku apvienību, kas vides un ekoloģijas jautājumus veiksmīgi apvieno ar laikmetīgā cirka praksi. Lai veicinātu jauniešu aktīvismu un rīcībspēju mākslinieki ir izstrādājuši savas metodes, kurās izmantoti neformālās izglītības principi. Šīs metodes ir veidojušās no viņu pieredzes, darbnīcu un izrāžu procesā strādājot ar jauniešiem, māksliniekiem un zinātniekiem. Šajā laikā viņi no jauniem entuziastiem ir izauguši par profesionālu mākslinieku tīklu, kuri paši rada savu ceļojošo izrāžu saturu. Viņiem ir svarīgi strādāt dabā – vidē, par kuru tiek veidots attiecīgais stāsts.

Plānotās aktivitātes

Septiņpadsmit mēnešu ilgās programmas laikā tiks rīkotas 5 laboratorijas – dažādās Latvijas vietās. Katrā grupā būs aptuveni 15 jaunieši vecumā no 14 līdz 16 gadiem. Jaunieši Latvijas reģionos tiks uzrunāti un aicināti pieteikties projektam ar atklātā konkursa palīdzību. Katra laboratorija ilgs 3 dienas, vienā vidē radošajā procesā apvienojot māksliniekus un jauniešus.

Laboratorijas aizsāksies ar komiksu un zīnu žurnālu mākslas darbnīcu, kurā, lai bagātinātu jauniešu zināšanas par savu domu un ideju realizēšanu vizuālā formātā un veicinātu izpratni par komiksu grāmatu tapšanas procesu, mākslinieces Ingrīda Pičukāne un Vivianna Maria Stanislavska izmantos dažādas komiksu un vizuālās mākslas radīšanas metodes. Abām māksliniecēm ir plaša ilustrēšanas, izdevējdarbības un publicēšanas pieredze, kā arī pieredze darbā ar jauniešiem. Paralēli laboratorijām visa projekta laikā mākslinieces turpinās darbu pie zīna, kas “Cirks klimatam” projekta beigās tematiski apkopos un ilustrēs jauniešu radīto saturu par vides jautājumiem. Tas arī tiks papildināts ar īsiem video, kas atdzīvinās attēlus un piešķirs tam papildu dimensiju.

Projekta laikā divu dienu garumā, “Acting for Climate” vadībā, tiks rīkota darbnīca nozares profesionāļiem no Latvijas reģioniem. Apmācību un diskusiju procesā tiks runāts par jauniešu mērķauditorijas piesaistīšanu, koncentrējoties uz mākslas un klimata tēmām, ar mērķi izstrādāt vismaz trīs praktiskas metodes, kas būs pielietojamas arī turpmākā darbībā.

Projekta noslēguma stadijā “Acting for Climate” kopā ar cirka un dejas māksliniekiem no Latvijas būs iespēja mēnesi ilgā rezidencē izstrādāt jaunu videi pielāgotu izrādi, kuras saturu veidos tieši laboratoriju laikā tapušās jauniešu paustās idejas.

Tā būs starpdisciplīnas izrāde (cirks, deja, vizuālā māksla), kuras mērķis ir atspoguļot jauniešu viedokli, bažas un rīcības ieteikumus attiecībā uz klimata pārmaiņām, to ietekmi uz viņu ikdienu un nākotnes redzējumu.

Izrāde un zīns tiks veidots kā izglītojošs alternatīvs rīks, ko var pielietot skolu mācību procesā visā Latvijā. Projekta nolūks ir izrādi iekļaut “Latvijas skolas somas” programmā.

Kāpēc tiek veidots šāds projekts?

Viens no iemesliem, kādēļ “Rīgas cirks” saskata šī projekta nepieciešamību – Latvijā, īpaši ārpus galvaspilsētas kultūras telpas, ir manāms iztrūkums jaunradē, kas paredzēta jauniešu mērķauditorijai (pieaugušo un mazu bērnu auditorijai paredzētais kultūras produktu klāsts ir ievērojami lielāks). Žanra specifikas dēļ laikmetīgā cirka piedāvātais saturs nereti spēj sasniegt auditoriju, kura citādi neapmeklētu klimata pārmaiņām un citām politiskām tēmām veltītus pasākumus, un tādēļ šī var būt efektīga platforma un rīks jaunas auditorijas sasniegšanai, kā arī aktīvisma veicināšanai un laikmetīgā cirka attīstībai.

Tāpat, Latvijā joprojām ir novērojama sabiedrības pasivitāte. No paaudzes paaudzē mantotais uzskats, ka “viens nav cīnītājs” un cilvēks saviem spēkiem nevar ietekmēt politiskos un sabiedriskos procesus, turpina būt par iemeslu neuzdrīkstēties skaļi paust savu nostāju. Svarīgi ir parādīt alternatīvus reakcijas modeļus, kas jauniešu vidū palīdzētu celt individuālā un kolektīvā spēka pašapziņu. Nereti šīs pasivitātes saknes rodamas arī zināšanu trūkumā par to, kā organizēti un efektīgi paust savu viedokli. Ir pierādījies, ka valstīs, kur aktīvisms jau ir gadiem ilga prakse un, kur ir viegla piekļuve tā metodēm un rīkiem, jaunieši jau agrā vecumā iesaistās sabiedrības procesos un ir pārliecinātāki par savu rīcībspēju. Piemēram, zviedriete, Grēta Tūnberga, kura aizsāka kustību “Fridays For Future” ir lielisks paraugs tam, ka aktīvisms var ietekmēt sabiedrības uzskatus un vecums nav šķērslis, lai iestātos par sev svarīgo.

Protams, veidi, kā paust savu viedokli, ir dažādi. Caur šo projektu mēs vēlamies parādīt iespējas uzrunāt savus vienaudžus un plašāku sabiedrības daļu, izteiksmīgi pielietojot neverbālo skatuves valodu, performances žanru un vizuālo mākslu. Šie ir tikai daži no rīkiem, ko jaunieši iegūs projekta laikā. Svarīgi ir arī gūt atziņu, ka savu viedokli iespējams efektīvi paust arī bez lieliem līdzekļiem. Jauniegūtie rīki, kā piemēram zināšanas par mākslas aktīvismu, var iedvesmot un atvieglot viedokļa paušanas procesu.

Taču galvenais un uzskatāmākais šī projekta nepieciešamības iemesls – klimata pārmaiņas nedrīkst ignorēt nevienā jomā. Kā atzīts Starpvaldību klimata pārmaiņu paneļa (SKPP) jaunākajā ziņojumā (2021), “klimata izmaiņas ietekmē visus mūsu planētas reģionus visās klimata joslās”.

Daudzas no šīm izmaiņām iepriekš nav tikušas piedzīvotas tūkstošiem, iespējams, pat simtu tūkstošu gadu laikā un vairākas, piemēram, jūras līmeņa kāpuma turpināšanās, paredzamas kā neatgriezeniska norise, ko pieredzēsim mūsu un turpmāko paaudžu laikā.

Ziņojumā skaidri konstatēts, ka cilvēka darbības ietekme uz klimatu ir neapšaubāma. Tomēr tas arī parāda, ka cilvēku rīcībām joprojām ir potenciāls noteikt nākotnes klimata attīstības ceļu, veicot ilgtspējīgu CO2 emisiju samazināšanas rīcību, kā arī koncentrējoties uz citu siltumnīcas efekta gāžu samazināšanu, tādējādi ierobežojot klimata pārmaiņas.

Kā skaidro “Rīgas cirka” vadītāja Māra Pāvula: “Klimata pārmaiņas un mūsu, kā sektora, loma tajā tiek risināta arī starptautiskā mērogā, vadošajām pasaules cirka un skatuves mākslas organizācijām un tīkliem kopīgi strādājot pie rekomendācijām videi draudzīgākai nozares attīstībai. Kā arī laikmetīgās mākslas uzdevums kopumā ir raisīt pārdomas un diskusijas par sabiedrībā aktuālām tēmām. Tā, nevis sniedz gatavas atbildes, bet gan rosina domāt. Tas arī ir iemesls, kādēļ projekts ir veidots tā, lai tā vadītāji dotos pie jauniešiem ar rosināšanu domāt par klimata tēmu, nevis strādātu ar jau gatavu scenāriju. Cirks šodien vairs nav vienkārši izklaides nozare, mēs gribam būt daļa no šīs sabiedriskās diskusijas, daļa no nākotnes veidotājiem ar cirka mākslas virzienu.”

Arī “Rīgas cirks” kā starptautisku tīklu dalībnieks par klimata, ilgtspējības un ekoloģijas tēmām reflektē jau vairākus gadus un videi draudzīgākus risinājumus dažādu māksliniecisko mērķu realizācijas procesā ietvēris arī 2022.–2026. gada vidējā termiņa darbības stratēģijā.

Noslēgumā jāuzsver, ka šīs projekts ir iecerēts kā platforma, kur jaunieši rada jauniešiem – vienaudži paši tēmas ietvaros nosaka sevi interesējošos jautājumus un saturu. Tādēļ arī projektam piesaistītie profesionāļi lielākoties ir no jaunākās un vidējās profesionāļu paaudzes – lai dabiski ļautu rasties diskusijai iespējami līdzīgāku sarunu biedru lokā. Projekta laikā tiks domāts par to, kā inicēt dalībnieku kopienas veidošanos, lai jaunatnes vidū veicinātu tīklošanos un sadarbību starp Latvijas reģioniem. Mērķis ir apvienot jauniešus no dažādām skolām, jauniešu organizācijām un interešu grupām, lai projekta dalībniekus saliedētu ne tikai katrā laboratorijā, bet arī, lai veicinātu turpmāku komunicēšanu un iedvesmotu uz sadarbību nacionālā līmenī. Projekta noslēgumā visu laboratoriju dalībnieki tiks aicināti uz gala performanci, kas arī būs iespēja visu laboratoriju dalībniekiem satikties vienkopus un dalīties savos iespaidos. EEZ Grantu devīze “Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai” ir arī šī projekta vadošais motīvs.


Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 231 636 eiro.

Projekts Nr.EEZ/2021/1/16, kuru īsteno VSIA “Rīgas cirks” un sadarbības partneris “Acting for Climate” ar nosaukumu “Cirks klimatam” (“Cirks par klimata pārmaiņām”), ir tapis ar atbalstu no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projektu iesniegumu atklātā konkursa „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” un saņem dotācijas 196 890.65 eiro apmērā no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ grantiem un Valsts līdzfinansējumu 34 745.42 eiro apmērā. Projekta realizācijas laiks ir no 2022. gada 1. marta līdz 2023. gada 31. jūlijam.

Vairāk informācija par EEZ Grantiem atrodama ŠEIT.

Paplašināts SKPP ziņojuma pārskats ir pieejams ŠEIT.

Nepieciešamības gadījumā lūdzu sazināties ar projekta vadītāju Ievu Ozoliņu