Cirka ēkai demontēts kupols

21.12.2021.

Šobrīd, īsu brīdi pirms Rīgas cirka ēkas 133. dzimšanas dienas, kas būs 29. decembrī, cirka ēkai ir pabeigta kupola demontāža un notiek sagatavošanas darbi jaunā kupola uzstādīšanai.

Patlaban pilnībā ir veikta kupola demontāža, atstājot vēsturisko metāla kupola konstrukciju, kas veidota no dzelzceļa sliedēm – tā tiks sakārtota un saglabāta un atradīsies zem jaunās kupola konstrukcijas. Tuvāko mēnešu laikā tiks samontēts jaunais kupols, kas veidots no CLT paneļiem.

Rekonstrukcijas gaitā ēka tiek atbrīvota no PSRS laika uzslāņojuma, kā arī tiek siltināta, un pēc pārbūves ēka daudz vairāk nekā iepriekš līdzināsies 1888. būvētajam Salamonska cirkam. Vēsturiskās konstrukcijas un citas vēsturiskās detaļas iespējami lielā mērā tiek saglabātas. Arī fasāde maksimāli līdzināsies ēkas sākotnējam veidolam. Vēsturiskais apjoms tiks atjaunots gan fasādes izskatā, gan iekštelpu plānojumā.

Lūk, unikāli kadri no Rīgas cirka ēkas pārtapšanas procesa!

Foto: arhitektu biroja NRJA un Rīgas cirka arhīvs

Rekonstrukcijas energoefektivitātes darbi paredzēti līdz 2022. gada augustam. Pārbūve tiek veikta pēc arhitektu biroja NRJA projekta.

 

Kopējās projekta pirmās kārtas investīcijas sasniedz aptuveni 5 milj. EUR, no tām daļa izmaksu tiek segtas darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” īstenotā projekta Nr.4.2.1.2/18/I/062 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ēkai Merķeļa ielā 4, Rīgā” ietvaros. ES fondu līdzfinansētā projekta attiecināmās izmaksas noteiktas 2 980 880 EUR apmērā, no tām plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apmērs – 2 533 748 EUR jeb 85% no projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt valsts budžeta līdzfinansējums – 447 132 EUR apmērā jeb 15% no projekta attiecināmajām izmaksām.