Baltic Circus on the Road – pieteikšanās

16.10.2020.

Pieteikšanās Baltijas cirka mākslinieku programmai “Baltic Circus on the Road”

Rīgas cirks izsludina pieteikšanos dalībai programmā “Baltic Circus on the Road”, kas paredzēta Latvijas, Lietuvas un Igaunijas cirka māksliniekiem un mākslinieku grupām.

“Baltic Circus on the Road” projektā trīs Baltijas cirka māksliniekiem vai mākslinieku grupām tiks dota iespēja piedalīties 2 nedēļu rezidencē kādā no Baltijas partnerorganizācijām un kopā ar īpaši pieaicinātu māksliniecisko vadītāju radīt jaunus vai pilnveidot esošos mazā formāta priekšnesumus viesizrāžu apritei, kā arī veidot izrāžu reklāmas materālus un nepieciešamo dokumentāciju, lai iekļautos starptautisko festivālu apritē.

Projekta laikā tiks nodrošināta mākslinieku dalība lielākajos starptautiskajos cirka pasākumos: Gēteborgas kultūras festivālā, Zviedrijā, Berlīnes cirka festivālā Vācijā un Bristoles cirka pilsētā Lielbritānijā, kā arī iespēja uzstāties Baltijas mērogā: laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivālā “Re Rīga!”, Viļņas Jaunā cirka nedēļā Lietuvā (New Circus Weekend ’21), un Baltijas cirka skatē Epicirq Tallinā, Igaunijā. 

“Baltic Circus on the Road” projekta mērķi:
– atbalstīt Baltijas māksliniekus jaunu, mākslinieciski kvalitatīvu cirka izrāžu veidošanā, kā arī šo izrāžu “eksporta” iespēju, tīklošanās un starptautisko attiecību viedošanu, lai iekļautos starptautisko festivālu apritē;
– veicināt Baltijas profesionālo cirka mākslinieku viesizrāžu formātam atbilstošu priekšnesumu veidošanu un radīt iespēju tos rādīt starptautiskos pasākumos;
– piesaistīt Eiropas festivālu veidotāju uzmanību Baltijas laikmetīgā cirka skatuvei.

Atlase un projekta laika plāns
– Pieteikumu pieņemšana – līdz 2021. gada 31. janvārim
– Izvērtēšana un izvēlēto mākslinieku paziņošana – līdz  2021. gada 22. februārim
– Rezidenču norises – 2021. gada marts-jūnijs
– Izrāžu mārketinga materiālu un kopējā kataloga veidošana – 2021. gada jūlijs
– Izrāžu prezentācija starptautiskos festivālos un skatēs – 2021. gada augusts-oktobris

Konkursa galvenie kritēriji
Piedāvātajai izrādei jābūt vismaz 25 minūtes garai. Izrāde var būt tapšanas procesā, un izrādīšanai var tikt piedāvāts tās fragments. Māksliniekam vai apvienībai jābūt Baltijas valstu rezidentiem. Apvienības optimālais sastāvs – līdz 3 personām.  Māksliniekiem, kas vēlas piedalīties programmā, sevi jādefinē kā laikmetīgā cirka trupai, kā arī jāspēj pamatot, kā laikmetīgais cirks ir ietekmējis šīs izrādes tapšanu. Starptautiska žūrija izvēlēsies 3 labākos no visiem pieteikumiem, neatkarīgi no pārstāvētās valsts (t.i. žūrijai nav ierobežojuma izvēlēties vienu mākslinieku no katras Baltijas valsts).

Dalībnieka ieguvumi
– Iespēja pilnveidot individuālo, profesionālo izaugsmi radot jaunu vai pabeigt izstrādē esošu izrādi;
strādāt rezidencē ar māksliniecisko vadītāju (horeogrāfu, režisoru, dramaturgu vai citu cirka mākslinieku, atkarībā no konkursa dalībnieku vajadzībām);
– izrāžu reklāmas materiāli tiks izplatīti starptautisko festivālu un cirka notikumu organizatoriem, kā arī tiks noformēti viesizrādēm un tūrei nepieciešamie dokumenti (līgums, tehniskais raideris u.tml.);
–  atpazīstamības veicināšana, piedalīšanās kultūras apmaiņas procesos un starptautiskā sadarbībā (dalība vismaz 3 festivālos Baltijas valstīs un 3 starptautiskos festivālos, kā arī iekļaušana Baltijas cirka izrāžu katalogā, kas tiks izplatīts partneru organizācijām un profesionālajos tīklos un sasniegs ap 120 starptautisko pasākumu veidotājus).

Pieteikšanās

Pieteikumus lūgums sūtīt uz: rezidences@cirks.lv līdz 2021. gada 31. janvārim (ieskaitot). Pieteikumā jāietver: 

  • īss izrādes idejas izklāsts un video pieteikums (pitch) (līdz 1 min brīvā formā), 
  • radošās komandas apraksts un projekta vadītāja autobiogrāfija, 
  • ilustrējošs vizuālais materiāls no pieteiktās izrādes vai iepriekš paveiktajiem darbiem,
  • izrādes tehnisko nepieciešamību raksturojums,
  • citi materiāli pēc autora izvēles (nav obligāti).

Pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa priecāsimies sniegt precizējošu informāciju par pieteikuma materiāliem:  rezidences@cirks.lv.

Projekta organizatori un partneri:

 

Koordinators:

VSIA Rīgas cirks (Latvija)

 

Partneri:

Jaunā cirka nedēļas organizatori Viļņā: Arts Printing House (Lietuva),
Laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāla “Re Rīga!” organizatori Pievilcīgas pilsētvides biedrība (Latvija),
Baltijas cirka skates Epicirq organizatori Estonian Contemporary Circus Development Center (Igaunija)
Baltic Nordic Circus Network

 

Projektu atbalsta: Baltijas kultūras fonds