iekšējās kārtības noteikumi

Rīgas cirka skolas iekšējie kārtības noteikumi

04.09.2022.

I Vispārīgie jautājumi VSIA “Rīgas cirks” Cirka skolas (turpmāk tekstā – Cirka skola) Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka nodarbību dalībnieku treniņu procesa organizāciju VSIA “Rīgas cirks” organizētajā Cirka skolā un ar to saistītajos pasākumos. 1. Noteikumi nosaka dalībnieku tiesības, pienākumus un atbildību par noteikumu neievērošanu. 2. Noteikumu ievērošana visiem nodarbību dalībniekiem, vecākiem…