CIRKS PILSĒTĀ
PAROLE

Vēl tikai viens solis un spēles pārsteiguma video tūlīt būs skatāms! Izveido paroli jeb atslēgas vārdu no pieciem burtiem, ko atradi pēc katra cirka trika video noskatīšanās, un ievadi to redzamajos laukos.