Cirks kopienai

Rīgas cirka skolas vīzija ir turpināt kopienas cirka turpmāku attīstību, kurā cirka māksla kā izpausmes forma ir pieejama ikkatram sabiedrības loceklim – arī tiem, kuri dažādu iemeslu dēļ sabiedrībā jūtas atstumti vai nepieņemti. Kopienas cirks fokusējas uz dažāda tipa marginalizētu grupu iesaisti, izmantojot cirka metodes, kas attīsta un ļauj apzināties ne vien fiziskās spējas, bet arī māksliniecisko izpausmi, un kas īpaši būtiski – attīstīt un veidot sociālās prasmes un saites. 2019. gadā ar Valsts Kultūrkapitāla atbalstu tika aizsākts projekts cirka pieejamības veicināšanai bērniem no sociālā riska grupām. Izveidojot sadarbību ar LELB Diakonijas centra bērnu un jauniešu dienas centriem, Rīgas cirks īstenoja pilotprojektu, lai iepazīstinātu centra klientus ar cirka mākslu – gan ķermenisku, gan vizuālu cirka pieredzēšanu. 4 nodarbību cikla ietvaros mēneša garumā bērni apguva pāru akrobātikas pamatus, sniedzot iespēju apzināties savu ķermeni kā izteiksmes līdzekli. Pirms pēdējās nodarbības bērni apmeklēja Circo Eia izrādi In Tarsi, un kopā ar pasniedzēju vēlāk to analizēja, īpaši iedziļinoties indivīda un grupas attiecību tematikā.

Lasīt vairāk par sociālā cirka nozīmi sabiedrībā  ŠEIT.

Mēs esam atvērti sadarbībai: skola@cirks.lv