Aleksejs Smolovs

Veselības sporta speciālists, Sīra rata mākslinieks, uguns žonglieris

2017. gada ziemā Aleksejs iegūs Rīgas Stradiņa universitātes diplomu kā veselības sporta speciālists ar specializāciju ārstnieciskajā vingrošanā. Ikdienā Aleksejs strādā Vaivaru rehabilitācijas centra sporta zālē un pētniecības laboratorijā.

Aleksejs ilgstoši nodarbojies ar cīņu mākslām un deju, vadījis grupu un individuālās nodarbības gan cīņu mākslās, gan fiziskajā sagatavotībā. Regulāri piedalās dažādās meistarklasēs, sākot no kustību izpētes un beidzot ar specifiskām cirka disciplīnām (piemēram, handstand, pāru akrobātika, russian bar, chinese pole u.c.) gan Latvijā, gan ārzemēs (Lietuva, Igaunija, Dānija, Spānija, Krievija, Itālija u.c.).

Iegūtās zināšanas un iemaņas ļauj vadīt vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības, kā arī nodarbības tādas specifiskās disciplīnās kā: stāja uz rokām, grīdas akrobātika, žonglēšanas pamati.

Aleksejs nodarbībās lielu uzmanību pievērš, lai ķermenis attīstītos vispusīgi un lai cilvēks apzinātos savas kustības, analizētu un saprastu tās. Saprotot noteiktus kustību principus, vieglāk veikt dažādus uzdevumus, un tas var noderēt ne tikai cirkā, bet arī dzīvē.