Komanda

Administrācija

LIENE PĒRKONE
Valdes locekle
MĀRTIŅŠ ĶIBERS
Radošais direktors
MĀRA PĀVULA
Stratēģiskās attīstības vadītāja
RENĀTE SAULĪTE
Lietvede
ZANE VOLKINŠTEINE
komunikācijas projektu vadītāja
OLGA GRĪNVALDE
Grāmatvede
MARĪ SANŽAREVSKA
Cirka skolas vadītāja
IEVA OZOLIŅA
Programmas kuratore
Vita Valheima
Baltijas projektu koordinatore
JĀNIS BELRUSS
Tehniskais direktors
ELVĪRA AVOTA
Arhivāre
VALTERS VERNERS
Dizaingrafiķis

Tehniskie darbinieki

AINĀRS PRIČINS
darbu rīkotājs
RITA IVAŅIONOKA
skatītāju zonas apkopēja
IRINA DEGTJARENKO
apkopēja