KONFERENCE 2019

STARPTAUTISKA KONFERENCE

LABKLĀJĪBAS REZIDENCES: KULTŪRAS POTENCIĀLS SADARBĪBAI AR SOCIĀLĀS UN VESELĪBAS APRŪPES
JOMĀM

KONTEKSTS

Māksla un kultūra ir fundamentāla cilvēces daļa.

 Mākslas radīšana un piedzīvošana sociālās un veselības aprūpes institūcijās var būt sarežģīta. Lai arī kultūras piedāvājums tradicionālajās mākslas institūcijas kā piemēram muzeji, izstāžu zāles un teātri var šķist apjomīgs, daļai, īpaši sociālās un veselības aprūpes iestādēs ilgstoši dzīvojošām personām, tas nav pieejams. Mākslinieciskās aktivitātes veselības un sociālās aprūpes iestādēs bieži organizē personāls, un nereti aktivitātes balstās amatieru kolektīvu labvēlībā un aktivitātē. Mākslas profesionāļu zināšanas lielākoties tiek izmantotas īstermiņa projektos.
Mūsuprāt, ir nepieciešama jauna pieeja, kas varētu nodrošināt ilgtspējīgu sadarbības modeli starp sociālās un veselības aprūpes sektoru un profesionāliem māksliniekiem.

Mākslas rezidenču programmas klasiskā izpratnē nodrošina māksliniekiem telpas, resursus un laiku viņu māksliniecisko projektu realizēšanai, sniedzot iespēju māksliniekiem noteiktu laiku dzīvot un strādāt ārpus viņu ierastās vides. Labklājības rezidenču projekts savieno šādu rezidenču modeli ar labklājības konceptu – māksliniekiem tiek piedāvāta iespēja strādāt pie idejām un radīt savus darbus ciešā saistībā ar cilvēkiem no ārstniecības, sociālās aprūpes vai sociālās korekcijas iestādēm. Šāda veida mijiedarbība var būt abpusēji saistoša – no vienas puses mākslinieks rada iespēju cilvēkiem, kuriem nav vai ir ierobežota piekļuve kultūrai, to saņemt un tādējādi gūt barību dvēselei un prātam. No otras puses autoriem, kuri savā daiļradē pievēršas sociāliem jautājumiem, tā ir iespēja iegūt jaunu kontekstu un idejas saviem darbiem.

Atbalsta:

   

Kopš 2018. gada jūnija Rīgas cirks sadarbībā ar 5 organizācijām no Krievijas, Latvijas, Somijas un Zviedrijas strādā pie Labklājības rezidenču tīkla (Well-being Residency Think-Tank) projekta, kura ietvaros izstrādā metodes un instrumentus, lai uzsāktu labklājības rezidenču praksi katrā no šīm valstīm. Projektā bez Rīgas cirka piedalās: Sansusī rezidence (Latvija), Starpdisciplinārā mākslas asociācija Piste (Rovaniemi, Somija), Sociālais un jaunatnes kultūras centrs (Sortavala, Krievija), Norbotenas reģiona dome (Zviedrija), Arts Promotion Centre (Somija).

PROGRAMMA

2019. gada 7. maijā
Norises vieta: Rīgas cirks, Mazā skatuve 
(ieeja no A.Kalniņa ielas puses)

Konferences programma PDF
(latviešu valodā) (english)

9:00 REĢISTRĀCIJA

9:30–12:30 
VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES UN MĀKSLAS SEKTORA SADARBĪBAS
VEIKSMES ATSLĒGAS

12:00–13:00 PUSDIENU PĀRTRAUKUMS

13:00–15:00
PROJEKTI LATVIJĀ – IZDOŠANĀS UN IZAICINĀJUMI

15:00–15:30 KAFIJAS PAUZE

15:30–17:00
Diskusijas grupās

PAPILDU INFORMĀCIJA
Dalība konferencē ir bez maksas.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar:
Odrija Fišere, +371 28 382 408, odrija.fisere@cirks.lv

Secured By miniOrange