Iepirkumi

METU KONKURSS

ID Nr.2018/1
RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA. 
Vairāk informācijas mājas lapā cirks.metukonkurss.lv
Norises laiks: no 2018. gada 2. marta līdz 4. jūnijam.
Mērķis: iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu, Nolikumā un projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu, ekonomiski pamatotu Metu “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un attīstības vīzijai”.
Devīžu atvēršana: 11. jūnijā pl. 13.00, Rīgas Tehniskajā universitātē, Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, 4. stāvā.
Žūrijas atzinums ŠEIT.

SARUNU PROCEDŪRAS

 • IEPIRKUMA PROCEDŪRA RC/2018/3
  “Būvuzraudzības papildu pakalpojumi Rīgas cirka ēkas fasādes konservācijas un nostiprināšanas laikā” ietvaros noslēgtais līgums.
 • IEPIRKUMA PROCEDŪRA RC/2018/2
  Rezultātā noslēgts iepirkuma līgums “Par Rīgas cirka ēkas Merķeļa ielas fasādes konservācijas PAPILDU darbiem”.
 • IEPIRKUMA PROCEDŪRA RC/2017/2
  “Plaisu monitorings ēkām Merķeļa ielā 2, 4 un 6 cirka ēkas fasādes konservācijas un nostiprināšanas laikā” ietvaros noslēgtais līgums.
 • IEPIRKUMA PROCEDŪRA RC/2017/1
  “Rīgas cirka ēkas Merķeļa ielā 4. Fasādes nostiprināšana.” ziņojums un noslēgtais līgums.

IEPIRKUMI

(līdz 2016.gadam, ieskaitot)

 • IEPIRKUMS Id. Nr. RC/2016/2.
  “RĪGAS CIRKA ĒKAS MERĶEĻA IELĀ 4,RĪGĀ, TEHNISKĀ IZPĒTE atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN-405-15  Izsludināts: IUB un Rīgas Cirka mājas lapās 2016. gada 03.08.2016.
  TIKA PĀRTRAUKTS. Iemesls: Iepirkuma procedūras nolikuma nosacījumu maiņa. Izsludināts: IUB un Rīgas Cirka mājas lapās 2016. gada 10.08.2016.

Iepirkuma priekšmets:

 • TIEK IZSLUDINĀTS IEPIRKUMS “RĪGAS CIRKA ĒKAS MERĶEĻA IELĀ 4,RĪGĀ, TEHNISKĀ IZPĒTE atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN-405-15 Id. Nr. RC/2016/3″ . Izsludināts: IUB un Rīgas Cirka mājas lapās 2016. gada 10.08.2016.

Iepirkuma pielikumi

Jautājumi un atbildes

Lēmums

2016. gada 22. augustā. Līgumu par Rīgas cirka ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā,tehnisko apsekošanu slēgt ar SIA “CMB”. Plānotais līguma izpildes termiņš 30.11.2016.

Sarunu procedūra:

Tiek pārtraukta Sarunu procedūra ID Nr.RC/2016/4 “RĪGAS CIRKA ĒKAS MERĶEĻA IELAS FASĀDES NOSTIPRINĀŠANA” pamatojoties uz to, ka būvdarbiem nepieciešamā kopējā līguma summa neatbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta prasībām.

Secured By miniOrange