Iepirkumi

Metu konkurss

VSIA “Rīgas cirks” izsludina starptautisku metu konkursu “RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA” ID Nr.2018/1
Visa informācija saistībā ar metu konkursu tiek publicēta mājas lapā http://cirks.metukonkurss.lv/

Konkursa norises laiks – no 2018. gada 2. marta līdz 4. jūnijam. Konkursa mērķis – iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu, Nolikumā un projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu, ekonomiski pamatotu Metu “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un attīstības vīzijai”.

Devīžu atvēršana 11. jūnijā pl. 13.00, Rīgas Tehniskajā universitātē, Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, 4. stāvā

Žūrijas atzinums pieejams: http://cirks.metukonkurss.lv/?p=368 

Sarunu procedūras

 

Iepirkumi (līdz 2016. gadam, ieskaitot)

  • TIEK IZSLUDINĀTS IEPIRKUMS “RĪGAS CIRKA ĒKAS MERĶEĻA IELĀ 4,RĪGĀ, TEHNISKĀ IZPĒTE atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN-405-15 Id. Nr. RC/2016/2. Izsludināts: IUB un Rīgas Cirka mājas lapās 2016. gada 03.08.2016.
  • IEPIRKUMS “RĪGAS CIRKA ĒKAS MERĶEĻA IELĀ 4,RĪGĀ, TEHNISKĀ IZPĒTE atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN-405-15 Id. Nr. RC/2016/2″ TIEK PĀRTRAUKTS. Iemesls: Iepirkuma procedūras nolikuma nosacījumu maiņa. Izsludināts: IUB un Rīgas Cirka mājas lapās 2016. gada 10.08.2016.

Iepirkuma priekšmets:

  • TIEK IZSLUDINĀTS IEPIRKUMS “RĪGAS CIRKA ĒKAS MERĶEĻA IELĀ 4,RĪGĀ, TEHNISKĀ IZPĒTE atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN-405-15 Id. Nr. RC/2016/3″ . Izsludināts: IUB un Rīgas Cirka mājas lapās 2016. gada 10.08.2016.

Iepirkuma pielikumi

Jautājumi un atbildes

Lēmums

2016. gada 22. augustā. Līgumu par Rīgas cirka ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā,tehnisko apsekošanu slēgt ar SIA “CMB”. Plānotais līguma izpildes termiņš 30.11.2016.

Sarunu procedūra:

Tiek pārtraukta Sarunu procedūra ID Nr.RC/2016/4 “RĪGAS CIRKA ĒKAS MERĶEĻA IELAS FASĀDES NOSTIPRINĀŠANA” pamatojoties uz to, ka būvdarbiem nepieciešamā kopējā līguma summa neatbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta prasībām.