Kapitālsabiedrība

VSIA Rīgas cirks stratēģiskie mērķi ir profesionāla cirka mākslas attīstīšana, aktualizēšana un popularizēšana Latvijā un ārvalstīs, kā arī tās pieejamības nodrošināšana visiem sabiedrības locekļiem.

VSIA Rīgas cirks visas kapitāla daļas (100%) ir Latvijas valsts īpašums. Valsts kapitāla daļu turētājs ir Kultūras ministrija. Dalībnieku sapulces lēmumus pieņem Kultūras ministrijas valsts sekretārs. VSIA Rīgas cirks nav līdzdalības citās sabiedrībās.

Vīzija

Rīgas cirks ir starptautisks, mūsdienīgs, daudzfunkcionāls un tradīcijām bagāts cirka mākslas centrs, kas rada, rīko un uzņem daudzveidīgus cirka, mūzikas, dejas un citu starpdisciplināru mākslas formu pasākumus.

VSIA Rīgas cirks piedzīvo pārmaiņas. Šobrīd saskaņošanas procesā ir vidēja termiņa darbības stratēģija 2018. – 2021. gadam.

Stratēģijā tiks noteikti jauni finanšu un nefinanšu mērķi, kas palīdzēs Rīgas cirkam attīstīties.


Oficiālā informācija saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta prasībām :


Izstrādātie pārskati: